Prezentacje produktowe w rzeczywistości rozszerzonej

Dodaj model 3d swojego produktu na stronie i pozwól klientowi umieścić go w jego wnętrzu
INTUICYJNOŚĆ

Możliwość prezentacji dowolnego produktu w 3D bez instalowania dodatkowych aplikacji, bezpośrednio w przeglądarce. Intuicyjny sposób interakcji z modelem pozwoli każdemu na swobodne zapoznanie się z produktem.

ROZSZERZONA RZECZYWISTOŚĆ

Technologia WebXR jest natywnie obsługiwana przez komputery (PC, Mac) oraz urządzenia mobilne (Android, iOS). Platformy stajonarne pozwalają na wyświetalnie modelu 3d na stronie www (np. zamiast zdjęcia), urządzenia mobilne dodatkowo umożliwają umieszczenie modelu 3d w rzeczywistości rozszerzonej

TESTOWANIE W DOMU

Model 3d nakładany jest na obraz z aparatu smartfona z zachowaniem odpowiedniej skali, perspektywy oraz warunków oświetleniowych. Pozwala to potencjalnemu klientowi zobaczyć oferowany produkt w jego własnym wnętzru.

[Button id="1"]